Hos Paybuddy tager vi naturligvis behandlingen af dine personoplysninger meget alvorligt. Formålet med denne Privatlivspolitik er at beskrive på klar og overskuelig vis, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Hvem er Paybuddy.dk?

Paybuddy.dk udvikles og drives af Paybuddy ApS (CVR 40578501).

Kontakt:
info@paybuddy.dk

Paybuddy ApS
Enevej 3
DK-8643 Ans By
Att.: Den persondataansvarlige

Hvad er persondata?

Personoplysninger er oplysninger, der direkte eller indirekte har tilknytning til en person. Eksempler på personoplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og IP-adresser.

Hvordan indsamler Paybuddy personoplysninger?

Paybuddy ApS indsamler personoplysninger på følgende måder

 • Når du anmoder om eller køber en af vores serviceydelser
 • Besøgsregistrering i forbindelse med vores digitale ydelser, herunder websitet samt Paybuddy appen.
 • Fra sociale medier samt reklame- og analyseudbydere

Hvorfor indsamler Paybuddy personoplysninger?

Paybuddy indsamler udelukkende personoplysninger som er nødvendige for at levere de pågældende serviceydelser samt med de formål der er beskrevet i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelser der afgør hvilke personoplysninger vi indsamler samt formålet med indsamlingen. Formålet med indsamling af personoplysninger kan være en eller flere af følgende (listen er ikke udtømmende)

 • Behandling af køb af serviceydelse
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser
 • Forbedring og udvikling af vores serviceydelser
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
 • Opfyldelse af lovkrav

Hvor længe opbevarer Paybuddy dine personoplysninger?

Hvor længe dine data opbevares af Paybuddy afhænger af hvilken type oplysninger der er tale om. Fælles for alle typer data er at dine oplysninger slettes i det øjeblik vi ikke længere har en lovlig grund til at behandle dem.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på paybuddy.dk, har skrevet kommentarer, sendt os en mail eller lignende kan du bede om at få udleveret en kopi af de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os.

Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Ovenstående kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder eller andre retlige forpligtelser, der går forud for ovenstående rettigheder.

Paybuddy ApS bestræber sig på at besvare alle anmodninger inden for 30 dage efter modtagelsen. Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Paybuddy ApS kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, er påkrævet pga. retlig forpligtelse eller i situationer, hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

Hvem deler Paybuddy dine personoplysninger med?

I nogle tilfælde deler vi dine data med en tredjepart. Dette sker dog aldrig uden at Paybuddy ApS har den fulde kontrol over dine data. En sådan databehandler vil alene få adgang til- og mulighed for at behandle data efter instruks fra Paybuddy ApS.

Bemærk dog at det i forbindelse med anvendelse af Cookies på Paybuddy.dk kan forekomme at tredjeparter indsamler data direkte via vores side. Dette sker alene med det formål at målrette annoncer mv. De pågældende tredjeparter vil de det tilfælde være særskilt dataansvarlige for disse data. Du kan læse mere herom under punktet Cookies samt i vores Cookiedeklaration.

Paybuddy ApS kan overdrage personoplysninger til følgende kategorier af tredjeparter:

 • Konsulenter – Bank, Revision og evt. advokatbistand
 • Udbydere af betalingsløsninger – Se særskilt punkt nedenfor
 • Driftsoperatører – f.eks. leverandører af IT-servere

Online køb med kreditkort

Paybuddy ApS anvender PensoPay/QuickPay i forbindelse med køb af varer og serviceydelser ved betaling med kreditkort. Behandling af kortoplysninger sker alene mellem dig og udbyderen af betalingsløsningen. Paybuddy har ikke adgang, eller øvrigt kendskab, til dine kortoplysninger.

Ved bestillinger og køb gemmer vi de oplysninger du har afgivet i indtil 5 år, hvorefter de slettes. Ud over gennemførelsen af bestillingen bliver de opgivne oplysninger alene anvendt hvis du henvender dig med spørgsmål eller hvis der er fejl i bestillingen.